„Epidemiološka analiza afriške prašičje kuge v Evropski uniji“ in zunanje znanstveno poročilo “Razumevanje APK širjenja in koncepta nujnih ukrepov nadzora v populacijah divjega prašiča, z uporabo modeliranja in prostorsko-časovnih podatkov nadzora”

29. novembra 2018 je EFSA objavila novo znanstveno poročilo „Epidemiološka analiza afriške prašičje kuge v Evropski uniji“, v katerem so zajeti podatki od novembra 2017 do novembra 2018. Istega dne je bilo objavljeno tudi zunanje znanstveno poročilo EFSA “Razumevanje APK širjenja in koncepta nujnih ukrepov nadzora v populacijah divjega prašiča, z uporabo modeliranja in prostorsko-časovnih podatkov nadzora”, v katerem strokovnjaki ocenjujejo učinkovitost različnih ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti, ko se odkrije primer APK na območju, ki je bilo prosto bolezni in je daleč od okuženih območij. Dokumenta sta na voljo le v angleškem jeziku.

Več objav

Ukrepi ob sumu bolezni!

Vsak sum, da se je pojavila APK mora imetnik živali nemudoma sporočiti najbližji veterinarski organizaciji. Prijava suma APK je obvezna!

Prav tako mora lovec, ki posumi na prisotnost APK v populaciji divjih prašičev ali opazi spremembe, na podlagi katerih bi lahko posumil na prisotnost APK v populaciji divjih prašičev, to nemudoma sporočiti na UVHVVR ali center za obveščanje, tel. 112.

Vprašajte nas za nasvet

Pokličite ali kontaktirajte nas preko obrazca

Za kakršnekoli dodatne informacije ali nasvete v zvezi z APK in ukrepi smo vam na voljo na spodnji povezavi.

Pokličite nas