Zakaj je lahko vnašanje mesnih izdelkov iz drugih držav vzrok za širjenje APK?

2019-09-18T21:05:20+01:00

Virus APK je zelo odporen. Sveže, zmrznjeno, soljeno, prekajeno meso in klobase lahko dolgo časa predstavljajo vir okužbe za domače in divje prašiče. Zaradi preprečitve vnosa APK in drugih bolezni je prepovedano vnašanje mesa in mesnih izdelkov ter mleka iz tretjih držav (države, ki niso del Evropske unije). Potniki morajo poskrbeti, da ostanke hrane odvržejo

Zakaj je lahko vnašanje mesnih izdelkov iz drugih držav vzrok za širjenje APK?2019-09-18T21:05:20+01:00

Kaj lahko kot lovec storim za preprečitev širjenja bolezni?

2019-09-18T21:05:20+01:00

Bodite posebej pozorni na spremembe zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev (povečano število poginulih divjih prašičev, nenavadno obnašanje, itd.) Vsako spremembo zdravstvenega stanja, ki bi lahko predstavljala sum na APK,  nemudoma javite na UVHVVR ali Center za obveščanje (112). Če imate doma prašiče, po lovu oziroma stiku z divjimi prašiči obleko in obutev zamenjajte, očistite

Kaj lahko kot lovec storim za preprečitev širjenja bolezni?2019-09-18T21:05:20+01:00

Kaj lahko kot rejec storim za zaščito svojih prašičev?

2019-09-18T21:05:20+01:00

Najpomembnejše je, da dosledno upoštevate in izvajate biovarnostne ukrepe. Pri delu z živalmi uporabljajte zaščitno obutev in obleko in poskrbite za razkuževanje. Omejite dostop na dvorišče oziroma v hleve s prašiči. Ko kupujete nove živali, preverite izvor in imejte živali določen čas v izolaciji, preden jih priključite ostalim živalim. Pred vhode v hleve postavite razkuževalne

Kaj lahko kot rejec storim za zaščito svojih prašičev?2019-09-18T21:05:20+01:00

Kaj se bo zgodilo, ko bomo v Sloveniji potrdili prvi primer APK?

2021-03-11T12:10:57+01:00

Pravno podlago za ukrepanje predstavljata Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge (Uradni list RS, št. 136/06 in 42/10) in Načrt ukrepov ob pojavu APK. Ob pojavu APK pri domačih prašičih je prvi ukrep s katerim želimo preprečiti širjenje bolezni pokončanje in neškodljiva odstranitev vseh prašičev na okuženih gospodarstvih. Določiti je

Kaj se bo zgodilo, ko bomo v Sloveniji potrdili prvi primer APK?2021-03-11T12:10:57+01:00

Kako se APK prenaša?

2019-09-18T21:05:20+01:00

Virus APK se lahko prenaša direktno in se širi iz prašiča na prašiča preko telesnih izločkov, predvsem krvi ali indirektno preko izdelkov iz mesa okuženih prašičev ali opreme, pribora, obleke in obutve, kontaminirane z virusom.

Kako se APK prenaša?2019-09-18T21:05:20+01:00

Kako lahko ugotovimo APK pri okuženih živalih (domači in divji prašiči)?

2019-09-18T21:05:20+01:00

Znaki bolezni se zelo razlikujejo. Pri domačih prašičih se lahko pojavijo naslednji klinični znaki: nenaden pogin, brez očitnih znakov, povišana telesna temperatura (40,5 - 42°C), rdečina po koži – vršički ušes, repa, spodnjih delov okončin, deli prsi in trebuha, zmanjšan apetit, apatičnost, cianoza, motnje v koordinaciji, ki se pojavijo v 24 – 48 urah pred

Kako lahko ugotovimo APK pri okuženih živalih (domači in divji prašiči)?2019-09-18T21:05:20+01:00