29. 11. 2018 EFSA znanstveno poročilo

„Epidemiološka analiza afriške prašičje kuge v Evropski uniji“ in zunanje znanstveno poročilo "Razumevanje APK širjenja in koncepta nujnih ukrepov nadzora v populacijah divjega prašiča, z uporabo modeliranja in prostorsko-časovnih podatkov nadzora"

29. novembra 2018 je EFSA objavila novo znanstveno poročilo „Epidemiološka analiza afriške prašičje kuge v Evropski uniji“, v katerem so zajeti podatki od novembra 2017 do novembra 2018. Istega dne je bilo objavljeno tudi zunanje znanstveno poročilo EFSA "Razumevanje APK širjenja in koncepta nujnih ukrepov nadzora v populacijah divjega prašiča, z uporabo modeliranja in prostorsko-časovnih podatkov nadzora", v katerem strokovnjaki ocenjujejo učinkovitost različnih ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti, ko se odkrije primer APK na območju, ki je bilo prosto bolezni in je daleč od okuženih območij. Dokumenta sta na voljo le v angleškem jeziku.

Oznake