POTNIKI

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja o afriški prašičji kugi (APK)

Vnos in širjenje bolezni

Bolezen najpogosteje vnesejo na nova, neokužena območja, okuženi divji prašiči.

Preprečevanje bolezni

Zaenkrat cepiva proti APK še niso uspeli razviti. Najboljša ukrepa sta preventiva (ukrepi biološke varnosti in ustrezna higiena)

Potniki, drugo

Združene informacije za potnike in ostale