RAZŠIRJENOST

Razširjenost

Razširjenost APK po svetu

24. 10. 2018 Prvi pojav APK pri divjih prašičih v Bolgariji

Bolgarija je danes obvestila države članice in Evropsko Komisijo o ugotovljenem prvem primeru APK pri divjem prašiču.