29. 11. 2018 EFSA znanstveno poročilo

2019-09-26T19:41:35+00:00

„Epidemiološka analiza afriške prašičje kuge v Evropski uniji“ in zunanje znanstveno poročilo "Razumevanje APK širjenja in koncepta nujnih ukrepov nadzora v populacijah divjega prašiča, z uporabo modeliranja in prostorsko-časovnih podatkov nadzora" 29. novembra 2018 je EFSA objavila novo znanstveno poročilo „Epidemiološka analiza afriške prašičje kuge v Evropski uniji“, v katerem so zajeti podatki od