28. 2. 2022 Pregled situacije APK

2022-03-08T12:45:10+01:00

Na podlagi podatkov o prijavah pojavov oziroma izbruhov APK v Sistem EU za poročanje in obveščanje o boleznih živali (ADIS) je pripravljen pregled situacije v EU. Več objav Ukrepi ob sumu bolezni! Vsak sum, da se je pojavila APK mora imetnik živali nemudoma sporočiti najbližji veterinarski organizaciji. Prijava

28. 2. 2022 Pregled situacije APK2022-03-08T12:45:10+01:00

20. 2. 2022 Pregled situacije APK

2022-02-21T15:05:10+01:00

Na podlagi podatkov o prijavah pojavov oziroma izbruhov APK v Sistem EU za poročanje in obveščanje o boleznih živali (ADIS) je pripravljen pregled situacije v EU. Več objav Ukrepi ob sumu bolezni! Vsak sum, da se je pojavila APK mora imetnik živali nemudoma sporočiti najbližji veterinarski organizaciji. Prijava

20. 2. 2022 Pregled situacije APK2022-02-21T15:05:10+01:00