Razširjenost2024-06-10T13:39:04+01:00

RAZŠIRJENOST

Razširjenost Afriške Prašičje Kuge

Pregled spremljanja širjenja APK v državah članicah EU in sosednjih tretjih državah.

V preteklosti je bila APK omejena na države Afrike, leta 2014 pa se je prvič pojavila v Evropski uniji (EU) na območju Baltskih držav. Danes je APK prisotna v mnogih državah članicah Evropske unije in nekaterih sosednjih, tretjih državah v regiji.

Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje z vzhoda (Hrvaška, Bosna, Srbija) in zahoda Evrope (Italija) vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev.

Arhiv