Razširjenost2022-07-13T10:28:24+01:00

RAZŠIRJENOST

Razširjenost Afriške Prašičje Kuge

Pregled spremljanja širjenja APK v državah članicah EU in sosednjih tretjih državah.

Trenutna regionalizacija v zvezi s pojavi APK v EU je prikazana na zemljevidu.

Na zemljevidu so prikazana območja, ki so zajeta v Izvedbenem sklepu Komisije 2014/709 / EU, kakor je bil nazadnje spremenjen. Vključuje tudi okuženo območje ločeno zaradi pojava APK pri divjih prašičih v Belgiji (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1281 z dne 21. septembra 2018) in območja, določena zaradi pojava APK pri domačih prašičih v Bolgariji (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1280 z dne 21. septembra 2018).

Arhiv