DOKUMENTI

ZAKONODAJAPreberi več

ZAKONODAJAPreberi več

ZAKONODAJAPreberi več

INFO MATERIALPreberi več

Obrazec za prijavo najdbe divjega prašiča

15. člen Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20) določa, da kdor v naravi najde poginulega divjega prašiča ali njegove ostanke, o tem takoj obvesti regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112. Najditelju za najdbo in prijavo poginulega divjega prašiča pripada finančna spodbuda v višini 30 eurov. Najditelju, ki zagotovi tudi pomoč pri spravilu divjega prašiča do vozila in nakladanju na vozilo veterinarsko higienske službe, pripada dodatna finančna spodbuda v višini 100 eurov. Najditelju finančna spodbuda ne pripada, če gre za najdbo povoženega divjega prašiča. Zahtevek za izplačilo finančne spodbude pošlje najditelj elektronsko ali z navadno pošto na Upravo za vrano hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v 30 dneh od prijave najdbe.

OBRAZEC ZA PRIJAVO NAJDBE DIVJEGA PRAŠIČA

Vprašajte nas za nasvet

Pokličite ali kontaktirajte nas preko obrazca

Za kakršnekoli dodatne informacije ali nasvete v zvezi z APK in ukrepi smo vam na voljo na spodnji povezavi.

Pokličite nas